Felelősségkizáró nyilatkozat

A jelen website-on található Dokumentumok (pl. éves jelentés, környezeti jelentés, adatlapok, sajtóközlemények stb.) csak az alábbiak betartásával használhatóak: (1) az alábbi szerzői jogi figyelemfelhívás megjelenik minden másolaton, (2) a jelen website-on található Dokumentumokat csak információ vagy egyéb nem-üzleti célra használhatják, azokat nem másolhatják vagy küldhetik el valamely hálózat számítógépére, és semmilyen hírközlési eszköz vagy sajtótermék azokat nem sugározza vagy teszi közzé, és (3) a Dokumentumokat nem változtathatják meg.

Bármely egyéb célra történő felhasználás kifejezetten tiltott és szigorú polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

A fentiekben meghatározott Dokumentumok felhasználásához való engedély nem vonatkozik a KNAUF INSULATION Kft. vagy bármely más, a KNAUF INSULATION GmbH. tulajdonában lévő vagy általa ellenőrzött website szerkezetére és formájára. A KNAUF INSULATION Kft. website-jának elemeit a törvény védi, és azokat nem lehet sem részben sem egészében másolni vagy utánozni.

Egyetlen KNAUF INSULATION website-on található logó, grafika vagy kép sem másolható vagy továbbítható a KNAUF INSULATION GmbH.kifejezett engedélye nélkül.

A KNAUF INSULATION Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a jelen website-on lévő dokumentumokon vagy grafikákon található információ alkalmas bármilyen célra való felhasználásra. Minden ilyen dokumentum és vonatkozó grafika minden szavatossági felelősség kizárásával „olyan amilyen” tartalommal hozzáférhető.

A KNAUF INSULATION GmbH. semmilyen esetben nem tartozik kártérítési felelősséggel semmilyen közvetlen, közvetett vagy következményes kárért, továbbá semmilyen egyéb olyan kárért vagy veszteségért, ami a jelen website-on hozzáférhető információ használatából eredő vagy azzal kapcsolatos használatkiesésből, adatvesztésből vagy bevétel- vagy haszonkiesésből származik, tekintet nélkül arra, hogy ez a veszteség szerződés megszegésével vagy rendszeren kívüli károkozással vagy bármely egyéb körülménnyel kapcsolatos.

A jelen website-on közzétett Dokumentumok és a vonatkozó grafikák tartalmazhatnak szakmai vagy technikai pontatlanságokat és elírásokat.

Szerzői jogi figyelemfelhívás: Copyright  ® 2009 KNAUF INSULATION Kft., H-8924 Alsónemesapáti, Ipartelep  Minden jog fenntartva.

VÉDJEGYEK. A KNAUF INSULATION, Urbanscape, Homeseal, Ecose, Heraklith és/vagy más, hivatkozott termékek neve a KNAUF INSULATION GmbH. és/vagy annak leányvállalatainak védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
Minden kifejezetten át nem engedett jog fenntartva.